Velkommen

Da Kulturstien barnehage i Skien åpnet i  april 2007, ble den av daværende kulturminister Trond Giske omtalt som Norges flotteste. Barnehagen er fortsatt flott, og nå blir den enda bedre. Våren 2017 ble barnehagen en del av Kunnskapsbarnehagen  Espira.

Espira skal være den barnehageaktøren som er best på kunnskap om barn og barnehage. De prioriterer dette fordi kunnskap gir kvalitet! Kunnskapsbarnehagen Espira skal bidra til forskningsbasert kunnskap som er relevant for hele barnehagesektoren. Espira rekrutterer kompetente ansatte, i tilegg støtter de alle ansattgrupper i tilegnelse og praktisk bruk av kunnskap om barn og barnehage. Dette skjer gjennom deres pedagogiske verktøy og kompetansetiltak som bygger på lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen er godkjent for inntil max 99 barn, hvis alle barn er over tre år. Barnehagen har både innendørs sand- og plaskebasseng og ligger idyllisk til ved Skotfossen og tidligere Skotfoss Bruk.


Tomten ligger luftig til med utsikt til fossen ved de gamle industribygningene til Skotfoss bruk. Barnehagen har fire team og de ulike teama er navngitt etter lokalmiljøet: Bruket, Slusa, Kabba og Fossen. 

Vi følger barna fra de er små og frem til skolestart. Førskolebarna har faste dager hvor de jobber med skoleforberedende aktiviteter. Teamet til de største barna i Kulturstien er på en fast utegruppe, alle de største barna vil  få oppleve hvordan det er å være i en utebarnehage :)

Hovedtema i Espira Kulturstien er vennskap, lek og relasjoner.
Barn så vel som voksne har behov for og har det bra når de har venner. Det er derfor en viktig del av barnehagens pedagogikk å støtte at vennskapsrelasjoner utvikles.

"En venn er den beste medisin" Shakespeare

Venneoppskrift:
3 dl kameratskap
1 dl latter
1 ts gråt
1 knivsodd bråk
2 dl empati