Vedtekter Espira Kulturstien og planleggingsdager 2019 og 2020

Varsler om planleggingsdager 2019/2020:

Mandag 12.08.2019

Onsdag 08.01.2020

Fredag 22.05.2020

Fredag 12.06.2020

Dato for den femte plandagen vil dere få beskjed om i god tid.

Barnehagen holder stengt disse dagene