Planleggingsdager 2017/2018

Planleggingsdager i Espira Kulturstien barnehage i 2017 og 2018

Mandag 14. august 2017

Onsdag 13.september 2017

Tirsdag 2.januar 2018

Mandag 30. april 2018

Fredag 18.mai 2018

Barnehagen holder derfor stengt disse dagene.