Om Oss

Når barna med foreldre entrer Espira Kulturstien Barnehage om morgenen, møtes de av flotte medarbeidere som jobber i barnehagen
- Foreldrene må helt inn i barnehagen og ta kontakt og gi evnt beskjeder når de leverer, og hver morgenen har vi felles frokost på huset som starter 06.30 til 08.30. De leverer dem trygt fra seg, og kan være på jobb i full visshet om at barna har det veldig bra.

Inne på midt rommet finner vi en stor flatskjerm, hvor det ruller bilder av barna i ulike situasjoner.På de ulike teama finnes det  dokumentasjonsvegg og glassmontre, hvor bilder og barnas egne arbeider henges opp. Slik kan foreldrene følge med på det barna gjør, samt at barna får se seg selv utenfra.


Barnehagen er alders inndelt i 4 baser. Kabba(4-6 åringene) som er en utegruppe, Slusa (3-4 åringer), Bruket(1-2 åringer) og Fossen(1-2 åringer). Utegruppen er de største barna i barnehagen og de er ute fast 4 dager i uken.
 

Ta kontakt eller kom på besøk da vel :)