Avdelinger

I Espira Kulturstien Barnehage på Skotfoss er vi fire team som er aldersinndelt . Det finnes rom i barnehagen som er felles på huset og som er favorittene til barna, og det er blant annet bassengrommet og sandrrommet.
Ved å kunne få muligheten til å få bruke seg selv ved å bygge et sandslott inne selv om det er snø og 10 minus grader ute, eller bare få mulighet til å boltre seg i vann gjør til at barna øker mestringsfølelsen og de utvikler seg raskere.
Vi har også vår egen utegruppe som er ute 4 dager fast i uken.

Det spesielle i Espira Kulturstien er at barnehagen har egen barnehagebuss med alle fasiliteter som gjør oss mobile og gir oss muligheter til å ha fokus på ute-liv og friluftsliv også utenfor vårt nærområde.

 - Da vi begynte å bygge, visste vi at det ville bli for mange barnehageplasser etter hvert. Derfor la vi vekt på særegenhet og kvalitet, og det håper vi foreldrene også gjør, når de skal plassere barna sine.