Slusa

Slusa barna består av 3-4 åringene i barnehagen, og da er det viktig å utvikle gode sosiale kvaliteter. Dette skjer via planlagte samlinger, grupper og aktiviteter og i her og nå situasjoner.
I rammeplanen står det:
«Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. «

Med disse ordene som utgangspunkt har vi valgt å ha vennskap som hovedtema på Slusa gjennom to år, og hovedmålet blir å skape vennskaps relasjoner. Gjennom å jobbe med vennskap og fokus på sosialt samspill håper vi å hjelpe barna til å få holdninger til andre som er med på å forebygge blant annet mobbing.

I samlinger deler vi inn barna i 2-3 grupper hvor vi lærer om, snakker og praktiserer sosial kompetanse. «Jeg bryr meg». Vi fokuserer på hva følelser er. Hva føler vi i kroppen vår som er vondt og godt? Glad, sint, lei seg er følelser vi kjenner.
Vi er alle forskjellige, både utenpå og inne i oss.
Vi kan også føle forskjellig i ulike situasjoner vi kommer opp i. Ha forståelse for egne og andres følelser.
Sette ord på følelser og «lese» kropp-språk. Vi bryr oss om hverandre. Hvordan gjør vi det?: Vi øver oss i hverdagen. Bruker her og nå situasjoner. Vi må stoppe opp og tenke før vi handler. Sette oss inn i barnets situasjon. Hva føler vennen din nå? Beskrive følelsene.
Barna skal være med å lage positive regler for hvordan vi skal være mot hverandre.                  
Vi voksne er bevisste rollemodeller.  Hjelpe barna med å se konsekvenser.
Vi følger med hva som skjer underveis i barnegruppa, og jobber med ting som rører seg.
Lurer dere på noe så ta gjerne kontakt med oss:)

Hilsen Elisabeth, Åse, Arnfinn, Ida og Tine.:)

Nyheter