Kabba

Kabba er en ren utegruppe som består av barn i alderen 4-6 år. Uglebarna er 4 åringene og førskolebarna er 5-6 åringene.Vi er ute i skogen fire dager i uken, på uteplassen vår. Når man søker plass hos oss så er det viktig å vite at når man har fyllt 5 år går barna automatisk over på utegruppa, og har det siste året som førskolebarn på utegruppa. Noen barn kan også ha 2 år på Kabba.

Vi er stolte av uteplassen vi har fått til.Vi har en dobbel fin grillhytte og en stor enkel grillhytte, og det er egen toalett og bod. Så er det surt og kaldt noen dager er det fullt mulig å gå inn og ha ulike aktiviteter inne i varmen. Der har vi leker, bøker og formingsutstyr.
Onsdager er vi i barnehagen, deler av dagen inne. Disse onsdagene har vi fast badedag i bassenget vårt og vi deler oss opp i små grupper under badingen. En stor del av året er en gruppe av førskolebarna på svømming. Onsdagene er dagen da barna får bruke våre fasiliteter inne i barnehagen, som blant annet og få utfoldet seg i bassenget, etter noen dager ute i all slags vær og vind.Og de får mulighetene til å bruke vårt innendørs sandrom og andre materialer man ikke har tilgang til ute. 

Året på Kabba er delt opp i peroder og prosjekter, etter hva som passer etter årstid og vær. I en periode på vinteren har blant annet førskolebarna endel trafikktrening og førskoletrening inne i barnehagen, og holder seg derfor der nede de aktuelle dagene. 

Vi er en gjeng som ser store fordeler i det å være mye ute, og stortrives med det. Vi gleder oss til å møte våre nye tilskudd. 

Lurer dere på noe så ta gjerne kontakt med oss.:)

Hilsen Bjørn Inge, Andreas, Elise, Pernille , Kimmen og Ellen

Nyheter